Chứng khoán chiều 15/1: Lại sàn, không ai "ăn" được ở ROS

3

Thị trường chiều nay đã có câu trả lời cho phiên chặn mua hơn 500 tỷ hôm qua ở ROS: Không nên tin vào kiểu chất lệnh rất “ảo” như vậy, vì đơn giản, nếu muốn mua thực, không ai làm thế cả

Gửi phản hồi