Chứng khoán sáng 15/1: BID xuất sắc, ROS lại mất hút lệnh khủng

6

Thị trường điều chỉnh nhẹ với số mã giảm áp đảo sáng nay và không có nhóm trụ nào lộ diện. BID tăng quá đơn độc

Gửi phản hồi