Doanh nghiệp Việt có 100 đồng đi vay 65 đồng?

11

Ông Nguyễn Quang Thuân cho rằng tỷ lệ này khá an toàn và nó được thống kê từ hơn 1.000 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Gửi phản hồi