Giá tăng, Chủ tịch HSG đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu

2

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen vừa thông báo đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu HSG trong khoảng thời gian từ ngày 17/1 đến ngày 15/2/2020

Gửi phản hồi