Giới bán khống vẫn "chơi lớn" với cổ phiếu Tesla, quy mô đã tới 14,5 tỷ USD

10

Tổng giá trị bán khống cổ phiếu này lên đến 14,5 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 15/1, vượt qua con số 14,3 tỷ USD của cổ phiếu Apple cùng phiên

Gửi phản hồi