Indonesia sắp vượt Thái Lan thành thị trường chứng khoán lớn nhất Đông Nam Á

21

Thị trường chứng khoán Indonesia hiện đạt quy mô hơn 500 tỷ USD

Gửi phản hồi